Tạo trang hỏi đáp chuyên nghiệp cho WordPress

1 Tạo trang hỏi đáp chuyên nghiệp cho WordPress

Download plugin: Download here

Demo: http://blog.trustcard.vn/faqs

Đây là plugin tạo trang Hỏi-Đáp hay knowledge base để độc giả search nhanh.

Submit các câu hỏi-đáp đơn giản như  đăng một bài viết mới. Các chức năng tiêu biểu:

Phân nhóm câu QAs: Gom các câu hỏi vào chung 1 nhóm category

Chức năng tìm kiếm trên trang: Thanh search để lọc từ khóa trên trang

Short code để chèn trang hỏi đáp, paste code này [qa] vào trang là hoàn tất

 

  1. A single FAQ category page.

 

 Tạo trang hỏi đáp chuyên nghiệp cho WordPress

 

2.The plugin settings page.

 

 Tạo trang hỏi đáp chuyên nghiệp cho WordPress

3.The FAQ entry page.

 

Nguồn :http://www.thuthuatwordpress.com/

This entry was posted in Khóa học thiết kế website tại Hà Nội bằng wordpress. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s