Tag Archives: Thiet ke web gia re

Sức mạnh của WordPress

WordPress là một Hệ thống Quản trị Nội dung (CMS – Content Management System), được dùng chủ yếu như là một ứng dụng blog. WordPress viết bằng ngôn ngữ PHP sử dụng CSDL MySql. Ngoài ra WP còn tích hợp … Continue reading

Posted in Khóa học thiết kế website tại Hà Nội bằng wordpress | Tagged , , , , | Leave a comment